Välkommen till
ADVOKATFIRMAN
KURT LUNDBERG HB

Om oss

Advokatfirman startades i Varberg 1966 av Kurt Lundberg. Vi är idag fem personer, varav tre är advokater.

Vår verksamhet är huvudsakligen inriktad på affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt samt brottmål. Vi biträder ett flertal större och mindre företag med upprättande av avtal inom skiftande områden samt med annan juridisk rådgivning. Vidare biträder vi såväl företag som privatpersoner i tvister vid eller utanför domstol. Andra verksamhetsområden är fastighetsrätt med hyresrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt samt arvsrätt. Av domstolar erhåller vi förordnanden som boutredningsmän, bodelnings- och arvskiftesförrättare samt som försvarare i brottmål och som målsägandebiträde åt brottsoffer.

Från domstolar erhåller vi regelbundet uppdrag som konkursförvaltare och genom åren har vi handlagt ett mycket stort antal konkurser. Det betyder att vi uppfyller de särskilda krav som enligt gällande regler ställs på konkursförvaltare d.v.s att vi ”besitter, förutom allmänna juridiska kunskaper, företagsekonomiska insikter, kunskaper om bokföring och redovisning samt kännedom om och vana vid affärsjuridiska spörsmål”, att vi ”förfogar över en väl utvecklad kontorsorganisation” samt att vi ”måste vara väl förtrogna med arbetsrättsliga frågor”.

Advokat Anders Lundberg är Notarius Publicus med advokat Krister Jonasson som biträdande Notarius Publicus.

Notarius Publicus

(inkl Apostille)

Vi har öppet för Notarius Publicus-ärenden vardagar kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00, men eftersom vi kan vara upptagna råder vi dig att ringa (0340-190 00) eller mejla (info@adv-lundberg.se) och boka tid.

Oftast kan vi färdigställa dina handlingar medan du väntar eller i vart fall samma dag.

Om vi ska bestyrka en kopia, måste originalhandlingen uppvisas för oss, så tar vi en kopia och bestyrker den. Om vi ska bestyrka din underskrift, måste du personligen komma till vårt kontor och underteckna handlingen här samt uppvisa pass, körkort eller annan godkänd legitimation.

Om den handling vi ska legalisera ska användas utomlands, tänk på att olika länder har olika bestämmelser om hur legaliseringar ska göras. Du måste därför ta reda på vad som krävs i ditt fall och vad vi ska göra med din handling.

Vi ombesörjer inte översättningar, utan hänvisar till av Kammarkollegiet auktoriserade översättare (www.kammarkollegiet.se).

Priset för intygande av en kopia, för intygande av en underskrift och för en Apostille är 300 kr (inkl moms) per kopia/underskrift/dokument. För andra Notarius Publicus-ärenden fråga efter pris.

Advokater

Anders Lundberg, advokat och delägare

Född 1961. Jur kand vid Lunds universitet 1987. Tingsnotarie vid Landskrona tingsrätt 1987-89. Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1989-90 samt tingsfiskal vid Halmstads tingsrätt 1990-91. Verksam vid Advokatfirman Kurt Lundberg sedan 1991. Advokat 1994. Notarius Publicus i Varbergs kommun.

Verksamhetsinriktning: Affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt, likvidationer, hyresrätt, arbetsrätt samt tvistemål.
Språk: Engelska
E-post: anders.lundberg@adv-lundberg.se

Krister Jonasson, advokat och delägare

Född 1961. Jur kand vid Lunds universitet 1986. Tingsnotarie vid Eksjö tingsrätt 1986-89. Fiskal i Hovrätten för Nedre Norrland 1989-90. Biträdande jurist/advokat vid advokatfirma i Linköping 1990-94. Advokat 1993. Verksam vid Advokatfirman Kurt Lundberg sedan 1994. Biträdande Notarius Publicus i Varbergs kommun.

Verksamhetsinriktning: Affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt, fastighetsrätt samt skadeståndsrätt.
Språk: Engelska
E-post: krister.jonasson@adv-lundberg.se

Henrik Björnberg, advokat och delägare

Född 1960. Jur kand vid Lunds universitet 1989. Tingsnotarie vid Trollhättans tingsrätt 1989-91. Biträdande jurist/advokat vid advokatfirmor i Trollhättan 1991-95. Advokat 1994. Verksam vid Advokatfirman Henrik Björnberg, Varberg, 1996-2003. Verksam vid Advokatfirman Kurt Lundberg sedan 2003.

Verksamhetsinriktning: Brottmål, affärsjuridik, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt (arvsrätt, bodelningar m.m.) samt tvistemål.
Språk: Engelska
E-post: henrik.bjornberg@adv-lundberg.se

Kontakta oss

Torggatan 1
432 41 Varberg
0340-190 00
info@adv-lundberg.se

Konkurs/Anbud

F n har vi inte några objekt till salu.

Länkar m m

Information till konsumenter om nämnd för alternativ tvistlösning
Adress: Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Box 27321, 102 54 Stockholm

Länkar:
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Sveriges Advokatsamfund
REKON (tid Konkursförvaltarkollegiernas Förening)
Riksdagen
Skatteverket
Webbkamera Apelviken/Varberg
Webbkamera Varbergs Flygklubb